Hồ sơ phá án

 Đi mượn kiếm để giải quyết mâu thuẫn, không ngờ chủ nhân cây kiếm lại quen biết với đối tượng mà Hùng cần giải quyết. Hùng bị nhóm đối tượng ... 
KEYWORD_1 - Tel: +84-908-744-256